Ratarska proizvodnja

U okviru stočarske proizvodnje PP „Sava Kovačević“ poseduje govedarsku farmu jednu od najvećih u zemlji…

Vidi više

Farma krava

Govedarska farma je jedna od najvećih u zemlji, opremljena najnovijom tehnologijom evropskih proizvođača na kojoj se gaje grla holštajn rase…

Vidi više

Farma tovnih junadi

Farmu tovnih junadi poseduje kapacitet od 800 grla koji se odgajaju u 5 štala. Rase koje se uzgajaju su: holštajn frizijski i simental…

Vidi više

Sistem za navodnjavanje

Sistem za navodnjavanje se prostire na celokupnoj obradivoj površini koji nam omogućuje postrnu setvu dodatno…

Vidi više

Silos i doradni centar

„Sava Kovačević“ raspolaže skladišnim kapacitetima za 25 000 tona žitarica sa dva prijemna mesta…

Vidi više

O nama

Svoj nagli razvoj poljoprivredno preduzeće “Sava Kovačević” započelo je 1965. godine, da bi se 1973 godine integrisalo u IPK “Vrbas” kao prva poljoprivredna članica bačkog agro kompleksa.

Vidi više

Proizvodi

  • merkantilni kukuruz
  • semenski kukuruz
  • semenska pšenica
  • merkantilna pšenica
  • ječam
  • soja
  • šecerna repa
Vidi više

Najnovije vesti

10. decembra 2021.

Dopuna dnevnog reda za vanrednu skupštinu po nalogu suda 10-12-2021.

Dopuna dnevnog reda za vanrednu Skupštinu po nalogu suda 10-12-2021

Vidi više
26. novembra 2021.

Poziv za sazivanje vanredne sednice skupštine 22.12.2021.

Poziv za sazivanje vanredne sednice skupštine

Vidi više
16. juna 2021.

Sazivanje redovne skupštine 2021

SAZIVANJE REDOVNE SKUPŠTINE 2021 – SK – dopuna

Vidi više