ratarstvo

Ratarska proizvodnja

U okviru stočarske proizvodnje PP „Sava Kovačević“ poseduje govedarsku farmu jednu od najvećih u zemlji…

Vidi više
krave

Farma krava

Govedarska farma je jedna od najvećih u zemlji, opremljena najnovijom tehnologijom evropskih proizvođača na kojoj se gaje grla holštajn rase…

Vidi više
A82FYT Dairy cows in a milking shed in Gloucestershire, UK

Farma tovnih junadi

Farmu tovnih junadi poseduje kapacitet od 800 grla koji se odgajaju u 5 štala. Rase koje se uzgajaju su: holštajn frizijski i simental…

Vidi više
navodnjavanje

Sistem za navodnjavanje

Sistem za navodnjavanje se prostire na celokupnoj obradivoj površini koji nam omogućuje postrnu setvu dodatno…

Vidi više
vocnjak

Voćnjak

Voćnjak se prostire na 43 ha. Voće koje imamo je: 12ha jabuke, 12ha višnje, 12ha kajsije, 2ha dunje, 2ha šljiva, 2ha lešnika, 1ha oraha…

Vidi više
silos

Silos i doradni centar

„Sava Kovačević“ raspolaže skladišnim kapacitetima za 25 000 tona žitarica sa dva prijemna mesta…

Vidi više

psenica149

O nama

Svoj nagli razvoj poljoprivredno preduzeće “Sava Kovačević” započelo je 1965. godine, da bi se 1973 godine integrisalo u IPK “Vrbas” kao prva poljoprivredna članica bačkog agro kompleksa.

Vidi više

Proizvodi

  • merkantilni kukuruz
  • semenski kukuruz
  • semenska pšenica
  • merkantilna pšenica
  • ječam
  • soja
  • šecerna repa
  • mlečni proizvodi
Vidi više

Najnovije vesti

24. novembra 2015.

Obaveštenje u vezi sa otkupom akcija od nesaglasnih akcionara

Vidi više
1. oktobra 2015.

Izveštaj o održanoj vanrednoj skupštini akcionara

Vidi više
10. septembra 2015.

Odluka o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara 29.09.2015.

Vidi više