Naziv: PP SAVA KOVAČEVIĆ AD

Puno poslovno ime: Poljoprivredno Preduzeće „Sava Kovačević AD, VrbasSedište i adresa: Vinogradska kosa bb, 21460 Vrbas


Naziv delatnosti: Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica

Šifra delatnosti: 0111

Pravna forma: Akcionarsko društvo

Status: Aktivno privredno društvo


PIB: 100636176

Matični broj: 08065888

Datum registracije: 03.10.2005.

Datum osnivanja: 27.11.1976.

Direktor: Đoka Vujičić

Telefon: (+381) (0)21 795-4200 , 795-4217
Faks: (+381) (0)21 795 4201

Komercijalni sektor

Dragan Janičić: 021/7954-218

Finansijski sektor:

Boris Milović: 021/7954-216


radno vreme: 07-15h
subotom: 09-13h


Finansije i računovodstvo
skfin@eunet.rs

Komercijalni sektor
vujicic.srdjan@mirotin.rs

Nabavka
nabavka@savakovacevic.rs

Ratarstvo
ratarstvo@savakovacevic.rs

Navodnjavanje
navodnjavanje@savakovacevic.rs

Zaštita bilja
zastitabilja@savakovacevic.rs

Zaštita
zastita@savakovacevic.rs