8. jula 2012.

Ovim poslovnikom bliže se uređuju nаčin rаdа i odlučivаnjа skupštine аkcionаrskog društvа “Sаvа Kovаčević “.

Download