Voćnjak se prostire na 43 ha.

vocnjak2Voće koje imamo je:

  • 12ha jabuke
  • 12ha višnje
  • 12ha kajsije
  • 2ha dunje
  • 2ha šljiva
  • 2ha lešnika
  • 1ha oraha

12ha jabuke je opremljeno sistemom za navodnjavanje kap po kap.


Posedujemo u sklopu sektora voćarstva sušaru za voće (osmonsko sušenje) izgrađenu 2012. godine kao i destileriju za rakiju izgrađenu 2014. godine, posedujemo Hasap sertifikat i osposobljeni smo za izvoz ovih proizvoda.