U stalnom radnom odnosu u preduzeću su zaposlena 292 radnika

  • RJ zajedničkih poslova ima 31 zaposlenog
  • RJ Ratarstvo 39 zaposlenih
  • RJ Stocarstvo 35 zaposlenih
  • RJ Doradni centar 18 zaposlenih
  • RJ Mehanička radionica 25 zaposlenih
  • RJ Mlekara 40 zaposlena.

Sedište preduzeća je u Vrbasu, Vinogradska kosa bb. Na ovoj lokaciji se nalaze RJ Služba zajedničkih poslova, uprava RJ Ratarstvo i RJ Mehanička radionica RJ Stocarstvo i RJ Doradni centar se nalaze sa desne strane puta Vrbas – Feketić.

Farma ovaca, koja je u sastavu stočarstva, se nalazi na posebnoj lokaciji, izdvojenoj od gore pomenutih.

RJ Mlekara se nalazi u centru grada u ulici M. Tita 121